Welcome to GUWAHATI, ASSAM

  • Home
  • Registration
  • Abstracts
  • Scientific Programme
  • Accommodation
  • Exotic Destination
 

Hurry!!! Last Date of Early Bird Registration is 31st August, 2017 || Registration is mandatory for everyone, including faculty members. || All payment should be in favor of "HAEMATOCON2017" payable at Guwahati for Offline Registration (Cheque / DD)

 

Invited Faculty

International Faculty
Dr. John Kuruvilla
Canada
(ASH Speaker)
Dr. Neal S. Young
USA
(ASH Speaker)
Dr. Adele Fielding
UK
(EHA Speaker)
Dr. Shai Izraeli
Israel
(EHA Speaker)
Dr. Noopur Raje
USA
         
Dr. Shaji Kumar
USA
Dr. Tong Wu
China
Dr. Gautam Borthakur
USA
Dr. A. Koneti Rao
USA
Dr. Shafeek Salim
UK
       
National Faculty
1. Dr. Mammen Chandy 30. Dr. Hari Menon
2. Dr. M B Agarwal 31. Dr. Shrimati Shetty
3. Dr. Subhash Varma 32. Dr. Alok Srivastava
4. Dr. Manoranjan Mahapatra 33. Dr. Shashikant Apte
5. Dr. R K Jena 34. Dr. Biju George
6. Dr. (Brig.) T Chatterjee 35. Dr. Deepak Kumar Mishra
7. Dr. Dharma Choudhary 36. Dr. H P Pati
8. Dr. Reena Nair
37. Dr. Hemant Malhotra
9. Dr. Shanaz Khodaiji 38. Dr. Revathi Raj
10. Dr. Pankaj Malhotra 39. Dr. Dinesh Bhurani
11. Dr. Farah Jijina
40. Dr. Gauri Kapoor
12. Dr. Sharat Damodar
41. Dr. Prantar Chakrabarti
13. Dr. Swati Pai 42. Dr. Tuphan Kanti Dolai
14. Dr. Vikram Mathews 43. Dr. V P Choudhry
15. Dr. Abhay Bhave 44. Dr. Anjali Kelkar
16. Dr. Anupam Chakrapani 45. Dr. Ashish Mukherjee
17. Dr. Ashish Dixit 46. Dr. Bhabna
18. Dr. Avinash Singh 47. Dr. Madhuchanda Kar
19. Dr. Ganeshan 48. Dr. Malay Ghosh
20. Dr. Maitreyee Bhattacharyya 49. Dr. Narendra
21. Dr. Manju Sengar 50. Dr. Niranjan Rathod
22. Dr. Navin Khattry
51. Dr. Rajib De
23. Dr. Prabhu 52. Dr. Renu Saxena
24. Dr. Rayaz Ahmed 53. Dr. Shekhar Krishnan
25. Dr. Shankar Srivastav 54. Dr. Smita Kayal
26. Dr. Shruti Prem 55. Dr. Sunil Bhat
27. Dr. Soumya Bhattacharya 56. Dr. Venkatraman Radhakrishnan
28. Dr. TPR Bharadwaj 57. Dr. Rajat Kumar
29. Dr. Vijay Hirani